Technické údaje zastrešenie | Zastřešení-Vracov.cz
cs | de | sk

Technické údaje zastrešenie bazénov

Důležité informace pro montáž zastřešení bazénů

 • musí být dodržena rovina terénu podkladu, na kterém bude zastřešení bazénu instalováno
 • dlažba, kde budou instalovány kolejnice pro zastřešení bazénů, musí být pevně spojena s podkladovým betonem
 • nezpevněný podklad, např. dlažba položená do zásypu, je nevhodný pro montáž zastřešení bazénu, jelikož působením deště a větru může dojít k uvolnění konstrukce i s dlažbou připevněnou ke kolejišti (tuto montáž provádíme jenom na výslovné přání zákazníka bez možnosti případné reklamace)

Pro bezproblémové užívání zastřešení bazénu

 • při zhoršení povětrnostních podmínek vždy uzavřít zastřešení bazénu z obou stran čely, zavřít dveře a všechny zajišťovací elementy uvést do polohy zcela zajištěné, aby se zamezilo samovolnému posunutí zastřešení (obzvlášť důležité při silném větru). K tomuto účelu slouží speciální aretace a zastřešení jimi musí být zajištěno. V případě velmi silného větru není vhodné se segmenty zastřešení přejíždět
 • v zimním období je nutné ze zastřešení bazénu odklízet sníh. Ponechání větší vrstvy sněhu by mohlo způsobit deformaci zastřešení. Toto je důležité hlavně u širších zastřešení bazénu
 • zastřešení bazénu nezatěžovat cizími předměty
 • provádět běžnou údržbu zastřešení bazénu (mytí konstrukce a výplně se provádí měkkou houbou či hadříkem a mýdlovou vodou)
 • o zastřešení bazénu není potřeba složitě pečovat. Materiály používané k výrobě zastřešení jsou uzpůsobeny k použití ve vlhkém prostředí
 • podle potřeby (při znečištění) zastřešení opláchnout proudem vody (wapkou) a to jak zvenku, tak zevnitř zastřešení.  Pokud by bylo zastřešení bazénu silně znečištěno, je třeba omýt znečištěné místo mýdlovou vodou nebo  saponátovým přípravkem (např. Pur, Jar apod.), aby vlivem teplého a vlhkého prostředí uvnitř zastřešení nedošlo  k zanesení nečistot do dutinek polykarbonátu
 • k čištění  profilů a polykarbonátu lze použít  houbu nebo jemný kartáček. Nelze používat žádné prostředky, které by mohly způsobit poškrábání (např. různé abrazivní prostředky) nebo ostré předměty. K čištění zastřešení bazénu se nesmí používat ani přípravky, které obsahují např. benzín, aceton apod.
 • dodržujte hodnoty pH bazénové vody, volného a vázaného chlóru. Doporučená úroveň pH je 6,8 – 7,2, doporučená hodnota CL 0,3 – 0,8 mg/l. Nedodržení doporučené úrovně může mít za následek poškození nerezových částí a konstrukce zastřešení.

Užitečné informace

 • vlivem velkého rozdílu teplot mezi venkovním prostorem a prostorem uvnitř zastřešení dochází ke kondenzaci vlhkosti uvnitř dutinek polykarbonátu. V ojedinějlých případech může také dojít k růstu řas či plísní. U dutinkových polykarbonátových desek je kondenzace uvnitř dutin běžný a nevyhnutelný jev, který však v žádném případě nesnižuje užitné vlastnosti a životnost zastřešení a nemůže být předmětem reklamace.
 • proti škodám vzniklým mimořádným působením klimatických vlivů doporučujeme zastřešení bazénu pojistit
 • zastřešení je odolné proti působení větru do rychlosti 100

Rozmery zastrešenia bazéna DELUXE

Používáme nosné profily o velikosti 60 x 40 mm.

šírka - znamená vnútornú šírku medzi hranami koľajníc, jedná sa o šírku bazéna (vrátane lemu), ku ktorej je nutné pripočítať minimálne 5 - 10 cm z každej strany z dôvodu inštalácie koľajiska zastrešenia bazénu:

šírka koľajiska zastrešenia DELUXE - ľavá / pravá strana
 • 2 segmenty 16/16 cm 
 • 3 segmenty 23/23 cm 
 • 4 segmenty 30/30 cm 
 • 5 segmentov 37/37 cm 
 • 6 segmentov 44/44 cm
výška - je najvyšší bod segmentu zastrešenia bazéna, ktorá sa každým segmentom znižuje o 7 cm 

dĺžka - udáva dĺžku zastrešenia a je závislá na počte použitých (zvolených) segmentov zastrešenia bazénu. Jeden segment vrátane čiel meria 217 cm. Keďže sa segmenty prekrývajú, s každým nasledujúcim segmentom pričítame 211 cm: 

dĺžka zastrešenie DELUXE 
 • 2 segmenty 428 cm
 • 3 segmenty 639 cm
 • 4 segmenty 850 cm
 • 5 segmentov 1061 cm
 • 6 segmentov 1272 cm
V prípade neštandardných požiadaviek (zameranie rebríka v bazéne, vyvýšený lem bazéna, závesný protiprúd, atypická výroba apod.) je vhodnejšie prebrať s naším technikom.

Rozmery zastrešenie bazéna ŠTANDARD

šírka - znamená vnútornú šírku medzi hranami koľajníc, jedná sa o šírku bazéna (vrátane lemu), ku ktorej je nutné pripočítať minimálne 5 - 10 cm z každej strany z dôvodu inštalácie koľajiska zastrešenia bazénu:

šírka koľajiska zastrešenia ŠTANDARD - ľavá / pravá strana
 • 2 segmenty 19/19 cm 
 • 3 segmenty 26,5/26,5 cm
 • 4 segmenty 34,5/34,5 cm
 • 5 segmentov 42/42 cm
 • 6 segmentov 50/50 cm
výška - je najvyšší bod segmentu zastrešenie bazéna, ktorá sa každým segmentom znižuje o 7 cm 

dĺžka - udáva dĺžku zastrešenia a je závislá na počte použitých (zvolených) segmentov zastrešenia bazénu. Jeden segment vrátane čiel meria 217 cm. Keďže sa segmenty prekrývajú, s každým nasledujúcim segmentom pričítame 211 cm: 

dĺžka zastrešenia ŠTANDARD 
 • 2 segmenty 428 cm
 • 3 segmenty 639 cm
 • 4 segmenty 850 cm
 • 5 segmentov 1061 cm
 • 6 segmentov 1272 cm
V prípade neštandardných požiadaviek (zameranie rebríka v bazéne, vyvýšený lem bazéna, závesný protiprúd, atypická výroba apod.) je vhodnejšie prebrať s naším technikom.

Dôležité informácie pre montáž zastrešenia bazénov 

 • musí byť dodržaná rovina terénu podkladu, na ktorom bude zastrešenie bazéna inštalované 
 • dlažba, kde budú inštalované koľajnice pre zastrešenie bazénov, musí byť pevne spojená s podkladovým betónom
 • nespevnený podklad (napr. dlažba položená do zásypu), je nevhodný pre montáž zastrešenia bazéna, pretože pôsobením dažďa a vetra môže dôjsť k uvoľneniu konštrukcie i s dlažbou pripevnenou ku koľajisku (túto montáž vykonávame len na výslovné prianie zákazníka bez možnosti prípadnej reklamácie) 

Pre bezproblémové užívanie zastrešenia bazéna 

 • pri zhoršení poveternostných podmienok vždy uzavrieť zastrešenie bazéna z oboch strán čelami, zavrieť dvere a zaisťovacie elementy uviesť do polohy úplne zabezpečené
 • zastrešenie bazéna nezaťažovať cudzími predmetmi 
 • vykonávať bežnú údržbu zastrešenia bazéna (umývanie konštrukcie a výplne sa robí mäkkou špongiou či handričkou a mydlovou vodou)