Technické údaje zastrešenie | Zastřešení-Vracov.cz
cs | de | sk

Technické údaje zastrešenie bazénov

Rozmery zastrešenia bazéna DELUXE

šírka - znamená vnútornú šírku medzi hranami koľajníc, jedná sa o šírku bazéna (vrátane lemu), ku ktorej je nutné pripočítať minimálne 5 - 10 cm z každej strany z dôvodu inštalácie koľajiska zastrešenia bazénu:

šírka koľajiska zastrešenia DELUXE - ľavá / pravá strana
 • 2 segmenty 16/16 cm 
 • 3 segmenty 23/23 cm 
 • 4 segmenty 30/30 cm 
 • 5 segmentov 37/37 cm 
 • 6 segmentov 44/44 cm
výška - je najvyšší bod segmentu zastrešenia bazéna, ktorá sa každým segmentom znižuje o 7 cm 

dĺžka - udáva dĺžku zastrešenia a je závislá na počte použitých (zvolených) segmentov zastrešenia bazénu. Jeden segment vrátane čiel meria 217 cm. Keďže sa segmenty prekrývajú, s každým nasledujúcim segmentom pričítame 211 cm: 

dĺžka zastrešenie DELUXE 
 • 2 segmenty 428 cm
 • 3 segmenty 639 cm
 • 4 segmenty 850 cm
 • 5 segmentov 1061 cm
 • 6 segmentov 1272 cm
V prípade neštandardných požiadaviek (zameranie rebríka v bazéne, vyvýšený lem bazéna, závesný protiprúd, atypická výroba apod.) je vhodnejšie prebrať s naším technikom.

Rozmery zastrešenie bazéna ŠTANDARD

šírka - znamená vnútornú šírku medzi hranami koľajníc, jedná sa o šírku bazéna (vrátane lemu), ku ktorej je nutné pripočítať minimálne 5 - 10 cm z každej strany z dôvodu inštalácie koľajiska zastrešenia bazénu:

šírka koľajiska zastrešenia ŠTANDARD - ľavá / pravá strana
 • 2 segmenty 19/19 cm 
 • 3 segmenty 26,5/26,5 cm
 • 4 segmenty 34,5/34,5 cm
 • 5 segmentov 42/42 cm
 • 6 segmentov 50/50 cm
výška - je najvyšší bod segmentu zastrešenie bazéna, ktorá sa každým segmentom znižuje o 7 cm 

dĺžka - udáva dĺžku zastrešenia a je závislá na počte použitých (zvolených) segmentov zastrešenia bazénu. Jeden segment vrátane čiel meria 217 cm. Keďže sa segmenty prekrývajú, s každým nasledujúcim segmentom pričítame 211 cm: 

dĺžka zastrešenia ŠTANDARD 
 • 2 segmenty 428 cm
 • 3 segmenty 639 cm
 • 4 segmenty 850 cm
 • 5 segmentov 1061 cm
 • 6 segmentov 1272 cm
V prípade neštandardných požiadaviek (zameranie rebríka v bazéne, vyvýšený lem bazéna, závesný protiprúd, atypická výroba apod.) je vhodnejšie prebrať s naším technikom.

Dôležité informácie pre montáž zastrešenia bazénov 

 • musí byť dodržaná rovina terénu podkladu, na ktorom bude zastrešenie bazéna inštalované 
 • dlažba, kde budú inštalované koľajnice pre zastrešenie bazénov, musí byť pevne spojená s podkladovým betónom
 • nespevnený podklad (napr. dlažba položená do zásypu), je nevhodný pre montáž zastrešenia bazéna, pretože pôsobením dažďa a vetra môže dôjsť k uvoľneniu konštrukcie i s dlažbou pripevnenou ku koľajisku (túto montáž vykonávame len na výslovné prianie zákazníka bez možnosti prípadnej reklamácie) 

Pre bezproblémové užívanie zastrešenia bazéna 

 • pri zhoršení poveternostných podmienok vždy uzavrieť zastrešenie bazéna z oboch strán čelami, zavrieť dvere a zaisťovacie elementy uviesť do polohy úplne zabezpečené
 • zastrešenie bazéna nezaťažovať cudzími predmetmi 
 • vykonávať bežnú údržbu zastrešenia bazéna (umývanie konštrukcie a výplne sa robí mäkkou špongiou či handričkou a mydlovou vodou)