Technické údaje | Zastřešení-Vracov.cz
cs | de | sk

Důležité informace pro montáž zastřešení bazénů


Pro bezproblémové užívání zastřešení bazénu

 • při zhoršení povětrnostních podmínek a mimo dobu užívání bazénu vždy uzavřít zastřešení bazénu z obou stran čely, zavřít dveře a všechny zajišťovací elementy uvést do polohy zcela zajištěné, aby se zamezilo samovolnému posunutí zastřešení (obzvlášť důležité při silném větru). K tomuto účelu slouží speciální aretace a zastřešení jimi musí být zajištěno. V případě velmi silného větru není vhodné se segmenty zastřešení přejíždět
 • v zimním období je nutné ze zastřešení bazénu odklízet sníh. Ponechání větší vrstvy sněhu by mohlo způsobit deformaci zastřešení. Toto je důležité hlavně u širších zastřešení bazénu
 • zastřešení bazénu nezatěžovat cizími předměty
 • provádět běžnou údržbu zastřešení bazénu (mytí konstrukce a výplně se provádí měkkou houbou či hadříkem a mýdlovou vodou)
 • materiály používané k výrobě zastřešení jsou uzpůsobeny k použití ve vlhkém prostředí. Jelikož je však zastřešení vystaveno veškerým klimatickým vlivům, doporučujeme minimálně 2 x ročně zastřešení vyčistit proudem vody (wapkou) a to jak zvenku, tak z vnitřní strany krytu (hlavně ve spojích).
 • pokud by bylo zastřešení bazénu silně znečištěno, je třeba omýt znečištěné místo mýdlovou vodou nebo  saponátovým přípravkem (např. Pur, Jar apod.), aby vlivem teplého a vlhkého prostředí uvnitř zastřešení nedošlo  k zanesení nečistot do dutinek polykarbonátu, na tyto situace není možné poskytnout záruku.
 • k čištění  profilů a polykarbonátu lze použít  houbu nebo jemný hadřík. Nelze používat žádné prostředky, které by mohly způsobit poškrábání (např. různé abrazivní prostředky) nebo ostré předměty. K čištění zastřešení bazénu se nesmí používat ani přípravky, které obsahují např. benzín, aceton apod.
 • dodržujte hodnoty pH bazénové vody, volného a vázaného chlóru. Doporučená úroveň pH je 7,0 – 7,2, doporučená hodnota CL 0,3 – 0,5 mg/l. Nedodržení doporučené úrovně může mít za následek poškození nerezových částí a konstrukce zastřešení
 • manipulaci s jednotlivými segmenty provádět ohleduplně, tak, aby nemohlo dojít k ohrožení osob u zastřešení a k poškození zastřešení.


Další informace

 • vlivem velkého rozdílu teplot mezi venkovním prostorem a prostorem uvnitř zastřešení dochází ke kondenzaci vlhkosti uvnitř dutinek polykarbonátu. V ojedinějlých případech může také dojít k růstu řas či plísní. U dutinkových polykarbonátových desek je kondenzace uvnitř dutin běžný a nevyhnutelný jev, který však v žádném případě nesnižuje užitné vlastnosti a životnost zastřešení a nemůže být předmětem reklamace.
 • proti škodám vzniklým mimořádným působením klimatických vlivů doporučujeme zastřešení bazénu pojistit
 • zastřešení je odolné proti působení větru do rychlosti 100 km/hod. a proti kroupám do velikosti 2 cm v průměru.


Technické údaje zastřešení bazénů


  Používáme nosné profily o rozměru 60 x 40 mm, výplň 10 mm dutinkový polykarbonát s oboustranným UV nebo 4 mm kompaktní    polykarbomát, rovněž s oboustranným UV. Podrobnější informace najdete u jednotlivých typů zastřešení.  

 
 

Rozměry zastřešení bazénu DELUXE


šířka - znamená vnitřní šířku mezi hranami kolejnic, jedná se o šířku bazénu (včetně lemu), ke které je nutno přičíst minimálně 5 - 10 cm z každé strany z důvodu instalace kolejiště zastřešení bazénu:

šířka kolejiště zastřešení DELUXE - levá/pravá strana
 • 2 segmenty 16/16 cm  
 • 3 segmenty 23/23 cm
 • 4 segmenty 30/30 cm
 • 5 segmentů 37/37 cm
 • 6 segmentů 44/44 cm
výška - je nejvyšší bod segmentu zastřešení bazénu, která se každým segmentem snižuje o 7 cm

délka - udává délku zastřešení a je závislá na počtu použitých (zvolených) segmentů zastřešení bazénu. Jeden segment včetně čel měří 217 cm. Jelikož se segmenty překrývají, s každým následujícím segmentem přičítáme 211 cm:

délka zastřešení DELUXE
 • 2 segmenty 428 cm
 • 3 segmenty 639 cm
 • 4 segmenty 850 cm
 • 5 segmentů 1061 cm
 • 6 segmentů 1272 cm
V případě nestandardních požadavků (zaměření žebříku v bazénu, vyvýšený lem bazénu, závěsný protiproud, atypická výroba apod.) je vhodnější probrat s naším technikem.

Rozměry zastřešení bazénu STANDARD

šířka - znamená vnitřní šířku mezi hranami kolejnic, jedná se o šířku bazénu (včetně lemu), ke které je nutno přičíst minimálně 5 - 10 cm z každé strany z důvodu instalace kolejiště zastřešení bazénu:

šířka kolejiště zastřešení STANDARD - levá/pravá strana
 • 2 segmenty 19/19 cm 
 • 3 segmenty 26,5/26,5 cm
 • 4 segmenty 34,5/34,5 cm
 • 5 segmentů 42/42 cm
 • 6 segmentů 50/50 cm
výška - je nejvyšší bod segmentu zastřešení bazénu, která se každým segmentem snižuje o 7 cm

délka - udává délku zastřešení a je závislá na počtu použitých (zvolených) segmentů zastřešení bazénu. Jeden segment včetně čel měří 217 cm. Jelikož se segmenty překrývají, s každým následujícím segmentem přičítáme 211 cm:

délka zastřešení STANDARD
 • 2 segmenty 428 cm
 • 3 segmenty 639 cm
 • 4 segmenty 850 cm
 • 5 segmentů 1061 cm
 • 6 segmentů 1272 cm
V případě nestandardních požadavků (zaměření žebříku v bazénu, vyvýšený lem bazénu, závěsný protiproud, atypická výroba apod.) je vhodnější probrat s naším technikem.